NihaoChinaTravel : ทัวร์จีน Tour China ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีนราคาประหยัด ราคาทัวร์จีน ทัวร์จีนราคา ทัวร์จีนราคาถูก

 

Company Profie Click here

รูปถ่ายความประทับใจ
 

  

  

ทัวร์จีนราคาประหยัด
เยือนมหานครปักกิ่ง แถมเที่ยวเมืองนานกิง 6 วัน 4 คืน

ราคา : 20,999 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 19-24 , 20-25 กุมภาพันธ์ 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ปักกิ่ง เทียนสิน Snow World 6 วัน 4 คืน

ราคา : 22,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 19 - 24 ก.พ. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

ราคา : 20,999 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง เดินทาง 19 ก.พ. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
นานกิง หังโจว หวงซาน เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน

ราคา : 25,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ผู่ถ่อซาน 6 วัน 4 คืน

ราคา : 19,999 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ซีอาน ลั่วหยาง เติงเฟิง 6 วัน 5 คืน

ราคา : 32,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 10-15 เม.ย. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ฉางซา เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

ราคา : 21,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง มี.ค.-เม.ย. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 7 วัน 6 คืน

ราคา : 29,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง เม.ย. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ปักกิ่งเที่ยวครบ+เทียนสิน 6 วัน 4 คืน

ราคา : 22,999 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 3,13 มี.ค. 58 (22,999.-) 20 มี.ค. 58 (23,999.-)
ทัวร์จีนราคาประหยัด
นานกิง หวงซาน หังโจว เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน

ราคา : 25,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
นานกิง เซี่ยงไฮ้ ผู่ถ่อซาน หังโจว 6 วัน 4 คืน

ราคา : 19,999 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
จางเจียเจี้ย-เฟิงหวาง-ฉางซา 6 วัน 5 คืน

ราคา : 28,999 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 23,30 ม.ค. 6 ก.พ. 2558 (28,999.-)
ทัวร์จีนราคาประหยัด
จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ พัก5 5 วัน 4 คืน

ราคา : 20,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ 5 วัน 4 คืน

ราคา : 18,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 8 วัน

ราคา : 28,999 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง Super Pro 28 ก.พ.58 (28,999.-)
ทัวร์จีนราคาประหยัด
คุนหมิง-ต้าลี่-หมู่บ้านสี่โจว-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

ราคา : 21,999 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 27 ก.พ.,4,14,(21,999.-), 21,25,28 ม.ี ค.58 (22,999.-)
ทัวร์จีนราคาประหยัด
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยังซั่ว-ถ้ำมงกุฏ 3 โชว์ 6 วัน 5 คืน

ราคา : 20,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 21,23,28,30 ม.ค. 4,6,11,13,25 ก.พ. 6 มี.ค.11,13,18,20,25 มี.ค. (20,900.-) 27 ก.พ. 4 มี.ค. (21,900.-)
ทัวร์จีนราคาประหยัด
กุ้ยหลิน-ล่องหลีเจียง-กระเช้าเหยาซาน-ถ้ำพระงาม-โชว์ดรีม 6 วัน 5 คืน

ราคา : 15,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ตรุษจีน 18,20 ก.พ. 2558 (15,900.-)
ทัวร์จีนราคาประหยัด
กุ้ยหลิน-ถ้ำเงิน-ถ้ำเทียนกง-ฝูโบว-เขาเตี๋ยฉ่าย-เหยาซาน-โชว์ดรีม 6 วัน 5 คืน

ราคา : 17,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 4,6,11,13,25 ก.พ. 6 มี.ค.11,13,18,20,25 มี.ค. (16,900.-) 27 ก.พ. 4 มี.ค. (17,900)
ทัวร์จีนราคาประหยัด
กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-สวนมังกรพ่นน้ำ-ถ้ำเทียนกง-โชว์ดรีม 5 วัน 4 คืน

ราคา : 14,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 19,26 ม.ค. 2,9,16,23 ก.พ. 2,9,16,23 มี.ค.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>