NihaoChinaTravel : ทัวร์จีน Tour China ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีนราคาประหยัด ราคาทัวร์จีน ทัวร์จีนราคา ทัวร์จีนราคาถูก

 

Company Profie Click here

รูปถ่ายความประทับใจ


 

  

  

ทัวร์จีนราคาประหยัด
ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน

ราคา : 20,999 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง พ.ย.58 - ม.ค. 59
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-SNOW WORLD 5 วัน 3 คืน

ราคา : 26,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 27-31 ธันวาคม 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อู๋ซี-จูเจียเจี่ยว 5 วัน 3 คืน

ราคา : 24,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 21-25 / 22-26 ตุลาคม 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน-อู๋ซี-ซูโจว 5 วัน 3 คืน

ราคา : 28,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 21-25 / 22-26 ตุลาคม 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ซีอาน-สุสานทหารจิ๋นซี-พระราชวังต้าหมิงกง 4 วัน 3 คืน

ราคา : 25,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 21-24 ตุลาคม 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-เล่อซาน-ง้อไบ๊ 8วัน7คืน

ราคา : 42,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 28 ตลุาคม- 4 พฤศจิกายน 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน

ราคา : 38,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ช่วง ต.ค. - พ.ย. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน

ราคา : 28,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ช่วง ต.ค. - พ.ย. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋-สุ้ยหนิง-เฉินตู 6วัน 5คืน

ราคา : 29,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 23 – 28 ตุลาคม 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน

ราคา : 27,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ช่วง ตุลาคม 2558 - มกราคม 2559
ทัวร์จีนราคาประหยัด
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน

ราคา : 21,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 31 ธันวาคม – 5 มกราคม 2559
ทัวร์จีนราคาประหยัด
กุ้ยหลิน-หยางซั่ว 5 วัน 4 คืน

ราคา : 17,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 11 - 15 ตลุาคม 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
กวางเจา-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน

ราคา : 29,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 30 ธันวาคม - 03 มกราคม 2559 (5วัน 4คืน)
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

ราคา : 19,999 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 15-19/16-20/19-23 /20-24/22-26/23-27 ตุลาคม 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

ราคา : 23,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 15-19/16-20/19-23/20-24 ตุลาคม 2558 / 23-27 ตุลาคม 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ปักกิ่ง-สุสาน 13 กษัตริย์-วัดลามะ 6 วัน 4 คืน

ราคา : 20,999 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 11,18 ก.ย.(20,999.-),16 ต.ค.(23,900.-), 22 ต.ค.58 (24,900.-)
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ปักกิ่งเจาะเกราะ 6 วัน 5 คืน

ราคา :24,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 22-27 ต.ค. 58 (24,900.-)
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน

ราคา : 21,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 5,19,27 พ.ย. 58 (21,900.-)
ทัวร์จีนราคาประหยัด
หวงซาน-จิ่วหัวซาน-ถุนซี 6 วัน 4 คืน

ราคา : 38,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 16,23,30 ต.ค.58 (38,900.-)
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ต้าถง-หยุนกั่ง-อู่ไถซาน-ไท่หยวน-ผิงเหยา-ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 9 วัน 7 คืน

ราคา : 49,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 11 ก.ย. 18 ก.ย.,16 ต.ค.58 (49,900.-)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>