NihaoChinaTravel : ทัวร์จีน Tour China ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีนราคาประหยัด ราคาทัวร์จีน ทัวร์จีนราคา ทัวร์จีนราคาถูก

 

Company Profie Click here

รูปถ่ายความประทับใจ


 

  

  

ทัวร์จีนราคาประหยัด
อู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง 4 วัน 3 คืน

ราคา : 29,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
อู่หลง ต้าจู๋ อุทยานหลุมบ่อลอยฟ้า 5 วัน 4 คืน

ราคา : 26,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
อูรู่มู่ฉี-เทียนซานเทียนฉือ-ทูรูฟาน-ภูเขาเปลวไฟ-ถ้ำพระพันองค์ 11 วัน 10 คืน

ราคา : 69,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 3-13, 7-17 กันยายน 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ล่องเรือแยงซีเกียง หลุมบ่อฟ้า YANGTE GOLD 6 วัน 5 คืน

ราคา : 39, 900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน

ราคา : 31,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ฉางซา-ฉงชิ่ง 7 วัน 6 คืน

ราคา : 35,500 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ต.ค. - ม.ค. 59
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ฉางซา-ฉงชิ่ง 8 วัน 7 คืน

ราคา : 37,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 23 - 30 ตุลาคม 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ฉางซา จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน

ราคา : 18,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 16 – 20, 24 – 28 ตุลาคม 2558 // 25 – 29 พฤศจิกายน 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ฉางซา - เฟิ่งหวง- จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

ราคา : 26,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ต.ค.-พ.ย. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ฉางซา - จางเจียเจี้ย - เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน

ราคา : 26,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 11 – 16, 18 – 23, 20 – 25, 22 – 27, 25 - 30 ตุลาคม 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ฉงชิ่ง อู่หลง เฉินตู 6 วัน 5 คืน

ราคา : 26,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ฉงชิ่ง หลุมบ่อฟ้า ต้าจู๋ ง้อไบ๊ เล่อซาน 7 วัน 6 คืน

ราคา : 32,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลุมบ่อฟ้า 8 วัน 7 คืน

ราคา : 36,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ส.ค.-ม.ค. 59
ทัวร์จีนราคาประหยัด
YANGZTE GOLD SERIES 5 วัน 4 คืน

ราคา : 35,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
YANGZTE GOLD SERIES ล่องเรือแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน

ราคา : 35,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
VICTORIA SERIES ล่องเรือแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน

ราคา : 33,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
CENTURY SERIES SUN 5 วัน 4 คืน

ราคา : 34,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
CENTURY PARAGON 5 วัน 4 คืน

ราคา : 37,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
CENTURY PARAGON 5 วัน 4 คืน

ราคา : 37,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
CENTURY SUN 5 วัน 4 คืน

ราคา : 34,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 58

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>